ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
4252
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ.
Συγγραφέας: Κισσάβου, Μαρία Ι.
Συγγραφέας: Καιροφύλας, Κώστας
Συγγραφέας: Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β.
Συγγραφέας: Jaensch, Erich R.
Συγγραφέας: Παλαιολόγος, Γεώργιος
Συγγραφέας: Wirth, Wilhelm
Συγγραφέας: Sander, Friedrich
Συγγραφέας: Gomperz, H.
Συγγραφέας: Dupréel, E.
Συγγραφέας: Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ.
Συγγραφέας: Wichmann, Ottomar
Συγγραφέας: Maymone, Antonio
Συγγραφέας: Routh, H. V.
Συγγραφέας: Hartmann, Helfried
Συγγραφέας: Παντελάκης, Ἐμμανουήλ Γ.
Συγγραφέας: Γιερός, Χαράλαμπος
Συγγραφέας: Βλάχος, Νικόλαος
Συγγραφέας: Βέλλας, Βασίλειος Μ.
Συγγραφέας: Biagi, Vincenzo
Τίτλος:
Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Β΄
Ὑπότιτλος Τόμου:
Ἐπιστημονικαὶ πραγματεῖαι ἀφιερωθεῖσαι εἰς τὸν Θεόφιλον Βορέαν ὑπὸ συναδέλφων, μαθητῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συλλογὴ Μελετῶν - Συλλογ. Τόμος - Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικὰ
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἐν Ἀθήναις
Ἐκδόσεις:
Τύποις “Πυρσοῦ”
Ἔτος Ἔκδοσης:
1940
Ἀριθμὸς Σελίδων:
441 σ.
Τόμος:
Τόμος Β΄
Τόμος:
Τόμος Β΄
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΟΡ 03-8860
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία [: Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949