ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
31310
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Scarborough, John
Τίτλος:
Symposium on Byzantine Medicine
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Washington
Ἐκδόσεις:
Dumbarton Oaks Publications
Ἔτος Ἔκδοσης:
1985
Ἀριθμὸς Σελίδων:
282 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Byzantine Medicine
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Washington
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἰατρικὴ [: Medicine]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
15ος αἰώνας 1400 - 1453
20ος αἰώνας 1950 - 1999