ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
29930
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Συγγραφέας: Νοῦτσος, Παναγιώτης Χρ.
Συγγραφέας: Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ.
Συγγραφέας: Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ.
Συγγραφέας: Σταμπουλίδου, Ἑλένη
Συγγραφέας: Henrich, Günther S.
Συγγραφέας: Meyer, Hans Joachim
Συγγραφέας: Suppé, Frank Thomas
Συγγραφέας: Haupt, Eric
Ἐπιμελητής: Henrich, Günther S.
Βιβλιογραφία: Βούλγαρις, Εὐγένιος
Βιβλιογραφία: Ζαβίρας, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Ψαλίδας, Ἀθανάσιος
Βιβλιογραφία: Wolff, Christian
Βιβλιογραφία: Περδικάρης, Μιχαήλ
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Τίτλος:
Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Leipzig
Ἐκδόσεις:
Leipziger Universitätsverlag GmbH
Ἔτος Ἔκδοσης:
2003
Ἀριθμὸς Σελίδων:
123 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Konferenz an der Universität Leipzig
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
16-18/10/ 1996
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Leipzig
ISBN:
3-936522-78-2
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΟΥΛΓ 04-21437
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἐκλεκτικισμὸς [: Eclecticism]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Wolff, Christian - Βολφιανὴ Φιλοσοφία [: Wolff, Christian – Wolffian Philosophy]
Περιεχόμενα:

Henrich Günther S., «Geleitwort - Πρόλογος», σσ. 7-10

Meyer Hans Joachim, «Grusswort des sächsischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst - Χαιρετιστήριος λόγος τοῦ Ὑπουργου Ἐπιστημῶν τῆς Σαξονίας», σσ. 11-12

Suppé Frank - Thomas, «In Sachsen auf Heimatboden zur Geschichte der griechischen Gemeinde in Leipzig von ihren Anfängen bis nach 1945» , σσ. 13-48

Psimmenos Nikos K., «Ein philosophisches Vorlesungsheft aus dem philologischen Gymnasium zu Smyrna» , σσ. 49-54

Petsios Kostas Th., «Kants Kategorienlehre im Werk von Athanasios Psalidas» , σσ. 55-67

Haupt Erik, «Zaviras' Calvin - Biographie» , σσ. 68-75

Noutsos Panagiotis, «Christian Wolff und die neugriechische Aufklärung» , σσ. 76-84

Kitromilides Paschalis M., «Ἡ πολιτικὴ σκέψη τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη» , σσ. 85-98

Henrich Günther S., «Als Denker Archaist, als Dichter auch Demotizist, zu Vulgaris' Paraphrase des voltaireschen Memnon» , σσ. 99-113

Stampoulidou Eleni, «Über die Figur des Tlemon in Ἑρμῆλος von Michail Perdikaris» , σσ. 114-123

Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849