ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
24505
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Τσιανίκας, Μιχάλης
Ἐπιμελητής: Close, Elizabeth
Τίτλος:
Proceedings of the 1st Biennial Conference of Greek Studies
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Australia
Ἐκδόσεις:
The Department of Languages (Modern Greek)
Ἔτος Ἔκδοσης:
1999
Ἀριθμὸς Σελίδων:
215 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Greek Studies in Australia: Research Perspectives
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
09/1997
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Flinders University, South Australia
ISBN:
0725807776
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13713
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Περιεχόμενα:


Greece - Australia

Tamis Anastasios, «Hellenic Research Studies and Scholarly Sources in Australia», σσ. 1-6

Kanarakis George, «Fact Versus Fiction. Researching Ethnic Groups in Australia», σσ. 7-13

Whitehead Katherine, «Not Just a Waltzed Matilda: A Study of Migration and Culture», σσ. 14-34

Touloumtzoglou Joanna, «The Keyword Mnemonic in Modern Greek Language Acquisition», σ. 35


Greece: Past

O' Grady Patricia, «Thales: Some Problems in Early Greek Science», σσ. 56-61

Close Elizabeth, «Linguistic Unity in the Balkans. More Questions than Answers», σσ. 62-74

 

Greece: Present

Sansom Jane, «The Commodification of the Anastenaria: The Effects of Tourism in Lagadhàs», σσ. 75-88

Moustrides Dhora, «Cultural Patterning: Ingrained Core Values in the Dress and Behaviour of Greek Cypriot Men and Women», σσ. 89-97

Close David H., «The Influence of the Environmental Movement in Greece», σσ. 98-106

 

Ἑλληνικὰ Κείμενα

 

Νοῦτσος Παναγιώτης, «Οἱ Νεοελληνικὲς Σπουδὲς στὴν Αὐστραλία: Τὸ Θεσμικό, Ἐπιστημονικὸ καὶ ἰδεολογικὸ Περίγραμμα τῆς Ἔρευνας», σσ. 107-115

Τσιανίκας Μιχάλης, «Ἀμμόχωστος Βασιλεύουσα: Μπροστὰ σὲ μιὰ Πλατωνικὴ Μυσταγωγία», σσ. 116-131

Φραντζῆς Γεώργιος Μιχ.,«Ὁ Παντελῆς Πρεβελάκης καὶ ἡ Κριτική», σσ. 132-144

Παλακτσόγλου Μαρία, «Ἐλεύθερο Πνεῦμα: Ἀνάμεσα στὸ Παλιὸ καὶ στὸ Νέο», σσ. 145-157

Ταλιγκάρου Ἀγγελική, «Α. Παπαδιαμάντης: Ἀπὸ τὴ Βασιλικὴ Δρῦ στὴ Φόνισσα», σσ. 158-173

Δεμιράκη Ματίνα Δ., «Θεσσαλονίκη τῶν προσφύγων μέσα ἀπὸ ἐπιλεγμένα πεζογραφήματα τοῦ Γιώργου Ἰωάννου», σσ. 174-195

Ἡροδότου Μαρία, «Μορφοποίηση τοῦ Ὑποκειμενικοῦ καὶ τοῦ Ἀντικειμενικοῦ στοὺς Συμμορίτες τοῦ Λευκίου Ζαφειρίου», σσ. 196-213

Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999