ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
24376
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Τίτλος:
Πρακτικὰ Φιλοσοφικοῦ Συμποσίου
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα
Ἔτος Ἔκδοσης:
1955
Ἀριθμὸς Σελίδων:
191 σ.
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Φιλοσοφικὸν Συμπόσιον Ἀθηνῶν
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
2-6/04/1955
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ἀθῆναι
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13660
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999