ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
22894
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ.
Ἐπιμελητής: Wirth, Peter
Τίτλος:
Serta Neograeca
Ὑπότιτλος Τόμου:
Amsterdamer Beiträge zur neugriechischen Literatur, Geschichte und Kunst
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συλλογὴ Μελετῶν - Συλλογ. Τόμος - Ἐγκυκλοπαίδεια - Λεξικὰ
Τόπος Ἔκδοσης:
Amsterdam
Ἐκδόσεις:
Verlag Adolf M. Hakkert B. V.
Ἔτος Ἔκδοσης:
1975
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999