ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
18694
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Τίτλος:
Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Φιλοσοφίας
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
Ἀθήνα
Ἐκδόσεις:
Ἀδελφῶν Γ. Ρόδη
Ἔτος Ἔκδοσης:
1977
Ἀριθμὸς Σελίδων:
355 σ.
Ἔκδοση:
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Μελέτη θανάτου
Ἡμερομηνία Διεξαγωγῆς:
6-14/04/1976
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Μυστρᾶς
Τόμος:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Μεταφυσικὴ [: Metaphysics]
Ὑπαρξισμὸς [: Existentialism]
Βιβλιοκρισία:
NAI
Σημειώσεις:
Πρόκειται γιὰ ἐπανέκδοση τῶν πρακτικῶν τοῦ Συμποσίου. Ἡ πρώτη ἔκδοση τῶν πρακτικῶν πραγματοποιήθηκε τὸ 1977.
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
21ος αἰώνας