ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
15734
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μπέγζος, Μάριος Π.
Συγγραφέας: Γουέαρ, Κάλλιστος
Συγγραφέας: Παπαθανασίου, Θανάσης Ν.
Συγγραφέας: Φωτίου, Σταῦρος Σ.
Συγγραφέας: Τρακατέλλης, Δημήτριος
Πρόλογος – Εἰσαγωγὴ: Λεόντιος, ἀρχιμανδρίτης
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας [: Philosophy of Religion]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999