ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 7, 9-10 (1885), σσ. 319-320

2. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 8, 5-6 (1885), σσ. 191-192

3. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 8, 11-12 (1885), σσ. 383-384

4. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 7, 5-6 (1885), σ. 192

5. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 7, 11-12 (1885), σ. 384

6. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 8, 1-2 (1885), σ. 64

7. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 8, 7-8 (1885), σσ. 253-254

8. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 7, 7-8 (1885), σ. 256

9. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 8, 3-4 (1885), σ. 128

10. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 8, 10-11 (1885), σσ. 318-320

11. Ἀναστασίου, Ν., «Κανόνες δι' ὧν διακρίνεται τὸ δίσεκτου ἕτους » , Πλάτων , 6, 3-4 (1884), σσ. 169-170

12. Ἀναστασίου, Ν., «Βάσανος τῆς ἀφαιρέσεως τῶν ἀκεραίων ἀριθμῶν » , Πλάτων , 6, 1-2 (1883), σσ. 61-62

13. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 6, 9-10 (1884), σσ. 465-466

14. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 6, 5-6 (1884), σσ. 258-259

15. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 7, 1-2 (1884), σ. 47

16. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 6, 7-8 (1884), σσ. 379-380

17. Ἀναστασίου, Ν., «Πρακτικαὶ γνώσεις » , Πλάτων , 7, 3-4 (1884), σ. 128

18. Ἀναστασίου, Ν., «Συμπλήρωμα ταμιακῆς λογοδοσίας » , Πλάτων , 4, 11-12 (1882), σσ. 362-376

19. Ἀναστασίου, Ν., «Γνωστοποίησις τοῦ Ταμίου τοῦ Συλλόγου πρὸς τοὺς ἑταίρους » , Πλάτων , 4, 3-4 (1882), σσ. 111-112

20. Ἀναστασίου, Ν., «Λογοδοσία τοῦ Ταμίου τοῦ Συλλόγου » , Πλάτων , 4, 9-10 (1882), σσ. 273-283

21. Ἀναστασίου, Ν., «Εἰδήσεις » , Πλάτων , 1, 2 (1878), σσ. 69-71

22. Ἀναστασίου, Ν., «Βιβλιογραφία » , Πλάτων , 1, 8 (1879), σσ. 294-296

23. Ἀναστασίου, Ν., «Εἰδήσεις » , Πλάτων , 1, 3 (1878), σσ. 102-104

24. Ἀναστασίου, Ν., «Βιβλιογραφία » , Πλάτων , 1, 10 (1879), σσ. 423-424