ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Ἀργυροπούλου, Μαρία Π., «Ἡ γραπτὴ γλῶσσα » , Νέα Ἑστία, 45, 518 (1949), σσ. 179-180

2. Ἀργυροπούλου, Μαρία Π., «Ἡ Γραμματικὴ τῶν Ἀθηναίων » , Νέα Ἑστία, 13, 148 (1933), σσ. 220-221

3. Ἀργυροπούλου, Μαρία Π., «Γιὰ τὸ γλωσσικὸ ζήτημα » , Νέα Ἑστία, 13, 152 (1933), σσ. 442-443