Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
537
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Dräseke, Johannes
Βιβλιογραφία: Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος
Βιβλιογραφία: Εὐαγγελίδης, Τρύφων Ε.
Τίτλος:
Evangelides Tryphon E., “Γεννάδιος β΄ ὁ Σχολάριος, πρῶτος μετὰ τὴν Ἅλωσιν οἰκουμενικὸς πατριάρχης. Ἱστορικὴ καὶ κριτικὴ μελέτη”, Ἀθήνα, 1896, 116 σ.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Byzantinische Zeitschrift
Τόμος:
6
Ἔτος:
1897
Ἔτος Ἔκδοσης:
1897
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 419-421
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία [: Ecclesiastical Literature]
Λόγιοι τοῦ Βυζαντίου καὶ Δύση [: Byzantine Scholars and the West]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1400 - 1453
15ος αἰώνας 1453 - 1499
19ος αἰώνας 1850 - 1899
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΣΧΟΛ 01-7599