Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
5353
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ.
Τίτλος:
Observations historiques sur l' idée de la société
Ὑπότιτλος:
Une page de mythologie politique
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Rivista dicociologia
Τεῦχος:
1
Ἔτος:
1934
Ἔτος Ἔκδοσης:
1934
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 3-11
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Κοινωνιολογία [: Sociology]
Πολιτικὴ - Κοινωνικὴ Φιλοσοφία [: Political – Social Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΑΝ 01-12563
Ψηφιακὴ Μορφὴ

Ἑνότητες: