Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
516
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Reinach, Théodore
Βιβλιογραφία: Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος
Τίτλος:
Un Poeme méconnu du patriarche Gennadius
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Byzantinische Zeitschrift
Τόμος:
6
Ἔτος:
1897
Ἔτος Ἔκδοσης:
1897
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 151-152
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Μεσαιωνική, Σχολαστικὴ Ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστοτέλους [: Medieval, Scholastic Interpretation of Aristotle]
Ὀρθόδοξη Θεολογία [: Orthodox Theology]
Νεοελληνικὴ Φιλολογία [: Modern Greek Philology]
Νεοελληνικὸς Ἀριστοτελισμὸς [: Modern Greek Aristotelianism]
Πλατωνισμὸς - Ἀριστοτελισμὸς [: Platonicism – Aristotelianism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1400 - 1453
15ος αἰώνας 1453 - 1499
19ος αἰώνας 1850 - 1899
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΣΧΟΛ 01-7540