Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
4211
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Aliotta, Antonio
Τίτλος:
L' Arte nelle vita dello Spirito
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μέρος Συλλογῆς - Τόμου - Λῆμμα Ἐγκυκλοπαίδειας-Λεξικοῦ
Μέρος Τόμου:
Τεσσαρακονταετηρὶς Θεοφίλου Βορέα - Τόμος Α΄
Ἐν Ἀθήναις
Τύποις “Πυρσοῦ”
1940
Ἔτος Ἔκδοσης:
1940
Τόμος:
Τόμος Α'
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 149-155
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Αἰσθητικὴ [: Aesthetics]
Ἱστορία τῆς Τέχνης [: History of Art]
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΟΡ 03-8859