Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
39410
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Βιβλιογραφία: Βούλγαρις, Εὐγένιος
Βιβλιογραφία: Καβαλλιώτης, Θεόδωρος
Βιβλιογραφία: Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος
Βιβλιογραφία: Κοραῆς, Ἀδαμάντιος
Βιβλιογραφία: Βενιαμίν, ὁ Λέσβιος
Βιβλιογραφία: Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ
Βιβλιογραφία: Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
16ος αἰώνας 1550 - 1599
17ος αἰώνας 1600 - 1649
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
21ος αἰώνας