Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
38726
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Yamakawa, Hideya
Τίτλος:
Natural and non natural aspects in contemporary medical practices from the Hippocratic and traditional Greek viewpoint
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1998
Συνέδριο:
Proceedings of the Ninth International Conference on Greek Philosophy
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Φιλοσοφία καὶ Ἰατρική: Ἕνας διάλογος - Philosophy and Medicine: A Dialogue (Vol. II)
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Κῶς - Κάλυμνος
Ἔτος Ἔκδοσης:
1998
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 280-290
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22058 ΚΓ