Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
3453
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Dujčec, Ivan
Βιβλιογραφία: Κοραῆς, Ἀδαμάντιος
Βιβλιογραφία: Πίκκολος, Νικόλαος
Τίτλος:
Témoignages sur les rapports entre Adamantios Korais et N. S. Piccolos
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Ἀθηνᾶ
Τόμος:
83-4
Ἔτος:
1972-3
Ἔτος Ἔκδοσης:
1972-1973
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 819-828
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὴ Φιλολογία [: Modern Greek Philology]
Ἐπιστολογραφία [: Correspondence]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΙΚ 01-8537