Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
29946
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ.
Βιβλιογραφία: Ψαλίδας, Ἀθανάσιος
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Τίτλος:
Kants Kategorienlehre im Werk von Athanasios Psalidas
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
2003
Συνέδριο:
Eugenios Bulgaris und die Griechische Aufklärung in Leipzig
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Konferenz an der Universität Leipzig
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Leipzig
Ἔτος Ἔκδοσης:
2003
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 55-67
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Λογικὴ [: Logic]
Νεοελληνικὸς Διαφωτισμὸς [: Modern Greek Enlightenment]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
21ος αἰώνας
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΒΟΥΛΓ 04-21437