Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
29072
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Darkó, E.
Βιβλιογραφία: Χαλκοκονδύλης, Δημήτριος
Βιβλιογραφία: Καμπούρογλου, Δημήτρης
Τίτλος:
Kampouroglou Demetrios Tr., “Οἱ Χαλκοκονδύλαι”, Μονογραφία. Ἐν Ἀθήναις, ἐκδ., Ἑστία, 1926, 284 σ.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Byzantinische Zeitschrift
Τόμος:
28
Ἔτος:
1928
Ἔτος Ἔκδοσης:
1928
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 413-414
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1453 - 1499
20ος αἰώνας 1900 - 1949
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
15ος-16ος ΑΙ 01-7511