Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26600
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Scapin, P.
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Βιβλιογραφία: Scotus, Duns John
Τίτλος:
Nécessité et liberté d' aprés Aristote et Jean Duns Scot
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
8
Ἔτος:
1980
Ἔτος Ἔκδοσης:
1980
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 120-127
Σημειώσεις:
Παρατίθεται περιληπτικὴ ἀπόδοση τοῦ ἄρθρου στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα.
Περίληψη-Σχόλια:

Ἀνάγκη καὶ ἐλευθερία κατ' Ἀριστοτέλη καὶ Duns Scot

ΟΙ ΔΥΟ φιλόσοφοι δίνουν ἐξήγηση διαφορετικὴ στὰ ἀναγκαῖα καὶ στὰ τυχαῖα γεγονότα. Ὁ Ἀριστοτέλης κατατάσσει τὶς αἰτιακὲς τους δυνάμεις σὲ δύο τάξεις: λογικὲς καὶ ἐξώλογες˙ ὁ Duns Scot, πάλι, τὸ ἴδιο, σὲ φύσεις καὶ βουλήσεις. Ἡ διάκριση μεταξύ τους γίνεται παρ' Ἀριστοτέλη διὰ τοῦ λόγου˙ παρὰ Duns Scot, διὰ τῆς ἐλευθερίας. Ἐξ οὗ καὶ ἡ διαφορὰ ἑρμηνείας ποὺ τοὺς χαρακτηρίζει. Τοῦτο γίνεται φανερὸ χάρη στὴν ἐξήγηση τῆς ἀπώτερης ρίζας τοῦ τυχαίου, ἡ ὁποία ἀνάγεται κατὰ μὲν τὸν Ἀριστοτέλη, στὴν κίνηση, κατὰ δὲ τὸν Duns Scot, στὴν θεία ἐλευθερία

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ S 01-19371