Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26392
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Prestipino, Giuseppe
Βιβλιογραφία: Banfi, Antonio
Τίτλος:
Historicisme et phénoménologie chez Banfi
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Διοτίμα - Diotima
Τόμος:
6
Ἔτος:
1978
Ἔτος Ἔκδοσης:
1978
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 26-29
Περίληψη-Σχόλια:

Ἱστορικισμὸς καὶ φαινομενολογία παρὰ Banfi

ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ἱστορικο-κριτικοὺς διαλογισμοὺς γιὰ τὸν Hegel, παρατηρεῖται ὅτι, σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ὁ Banfi συμμεριζόταν τὶς θέσεις τύπου ἐξωλογοκρατικοῦ καὶ βιταλιστικοῦ, ἀναπτυσσόταν στὸ ἔργο του μιὰ ἔντονη συνείδηση τῆς ἠθικότητος τοῦ ἔργου τέχνης (ἡ «θρησκεία» ἦταν γι' αὐτὸν συνώνυμη μὲ ἕνα εὐρύτερο ἠθικο-κοινωνικὸ περιεχόμενο).

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Αἰσθητικὴ [: Aesthetics]
Φαινομενολογία [: Phenomenology]
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ P 01-19195