Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26058
Γλῶσσα:
Ἰταλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ.
Βιβλιογραφία: Θεοτοκόπουλος, Δομήνικος
Τίτλος:
Un nuovo documento del periodo cretese di Dominikos Theotokopulos
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Θησαυρίσματα - Thesaurismata [Τόμοι 16-]
Τόμος:
26
Ἔτος:
1996
Ἔτος Ἔκδοσης:
1996
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 196-205
Πίνακες:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἱστορία τῆς Τέχνης [: History of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
16ος αἰώνας 1550 - 1599
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΕΡΙΟΔ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ