Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
26040
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Luckzak, Rick
Μεταφραστής: Ἀραβαντινοῦ, Ἄννα
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Τίτλος:
Synthesis in Kant's aesthetical idea
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Φιλοσοφία
Τόμος:
19-20
Τόπος:
Ἀθήνα
Ἔτος:
1989-1990
Ἔτος Ἔκδοσης:
1989-1990
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 396-405
Περίληψη-Σχόλια:
Untitled Document

Περίληψη τοῦ ἄρθρου στὰ ἑλληνικά:

 

Σύνθεση στὴν αἰσθητικὴ ἰδέα τοῦ Kant

ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ τῆς Κριτικῆς Δυνάμεως μία τάση ἀνάμεσα στὴν ἀνάγκη τῆς κρίσης γιὰ τὸ ὡραῖο νὰ ἀποκτήσει ὑποκειμενικὴ καθολικότητα καὶ τῆς ἀνάγκης τὸ προϊὸν τοῦ πνεύματος, τῶν Καλῶν Τεχνῶν νὰ εἶναι ὑποδειγματικό. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὁδηγεῖ σὲ μία πιὸ δυναμικὴ ἀνάγνωση τοῦ Kant, ἀπὸ ὅσο ἐπιτρέπει μία αὐστηρὴ ἑρμηνεία, καὶ προϊδεάζει ἔτσι μία ἑγελιανὴ ἄποψη γιὰ τὸ πνεῦμα. Ἀνταποκρίνεται ἀκόμη σὲ μία ἀντίρρηση τοῦ Hans Georg Gadamer. Ἡ ἔννοια αὐτῆς τῆς τάσης εἶναι ὅ,τι ὁ Kant καλεῖ αἰσθητικὴ ἰδέα. Εἶναι γιὰ τὸν Kant τὸ σημεῖο τῆς ἑνοποίησης, ὅπου ἡ ἀντίληψη, τὸ νόημα καὶ ἡ ἔκφραση εἰσδύουν στὴν ἀνθρώπινη ἐμπειρία. Τὸ γλωσσικὸ μέσον μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Kant κάνει αὐτὴ τὴν ἀποκάλυψη εἶναι ἡ μεταφορά. Ἔτσι παρέχει ἕνα πλαίσιο μὲ τὸ ὁποῖο οἱ μεταγενέστεροι ἐρευνητὲς στὸ πεδίο τῆς γλώσσας μποροῦν νὰ τοποθετήσουν τὴ γλώσσα στὰ πλαίσια τοῦ φιλοσοφικοῦ νοήματος.

Μετάφραση :
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Νεώτερη Φιλοσοφία [: Modern Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Τέχνης [: Philosophy of Art]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ L 01-11366