Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
25591
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Bojadschieff, Z.
Βιβλιογραφία: Conches, Guillaume de
Τίτλος:
Über eine Rezeption der atomistischen Physik im Mittelalter: Guillaume de Conches
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Τόπος Ἔκδοσης:
1984
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984
Συνέδριο:
Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Δημόκριτο
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸν Δημόκριτο
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Ξάνθη
Τόπος Ἔκδοσης:
1984
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 305-313
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Μεσαιωνική, Σχολαστικὴ Φιλοσοφία [: Medieval, Scholastic Philosophy]
Φυσικὴ [: Physics]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡ Β 01-4429