Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
2549
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Βηλαρᾶς, Ἰωάννης
Ἐπιμελητής: Μοσχονᾶς, Σπυρίδων Γ.
Βιβλιογραφία: Ψαλίδας, Ἀθανάσιος
Βιβλιογραφία: Χριστόπουλος, Ἀθανάσιος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γλώσσα [: Language]
Νεοελληνικὴ Φιλολογία [: Modern Greek Philology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999