Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
24329
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Irigoin, Jean
Βιβλιογραφία: Ἀποστολόπουλος, Φώτης
Τίτλος:
Quelques réflexions sur le futur en grec des origines à nos jours
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μέρος Συλλογῆς - Τόμου - Λῆμμα Ἐγκυκλοπαίδειας-Λεξικοῦ
Μέρος Τόμου:
Ἀμητὸς στὴ μνήμη Φώτη Ἀποστολόπουλου
Ἀθήνα
Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν
1984
Ἔτος Ἔκδοσης:
1984
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 33-40
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
21568 Γ