Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
23502
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Sutton, Dana Ferrin
Τίτλος:
Papyrus Herculanesis 1581: the Argument
Ὑπότιτλος:
A discussion of Dramatic Catharsis
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Φιλοσοφία
Τόμος:
12
Τόπος:
Ἀθήνα
Ἔτος:
1982
Ἔτος Ἔκδοσης:
1982
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 270-276
Περίληψη-Σχόλια:

Papyrus Herculanesis 1581: ἡ τραγικὴ κάθαρση

 

Ο ΠΑΠΥΡΟΣ Herculanesis 1581, ὅπως ἑρμηνεύθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὴν ἰταλίδα παπυρολόγο Maria Luisa Nardelli, δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἀποτελεῖ μιὰ συζήτηση πάνω στὴν τραγικὴ κάθαρση. Ἡ Nardelli θέλει νὰ δείξει ὅτι ἡ γλώσσα τοῦ χωρίου αὐτοῦ εἶναι περιπατητική. Ἡ ἄποψη ὡστόσο γιὰ τὴν κάθαρση ποὺ ἐκτίθεται ἐκεῖ εἶναι ἐντελῶς ἀντι-αριστοτελική, γιατὶ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἠθικολογική. Στενότερη συγγένεια τοῦ χωρίου αὐτοῦ δὲν ὑπάρχει μὲ τὴν Ποιητικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, ἀλλὰ μᾶλλον μὲ ἕνα παρόμοια ἠθολογικὸ χωρίο ἑνὸς Νεοπλατωνικοῦ, τοῦ Ἰαμβλίχου (Περὶ τῶν Μυστηρίων 1.11).

Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ποιητικὴ [: Poetics]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Ἀριστοτελισμὸς [: Aristotelianism]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΕΠΕΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ