Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
22741
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Thiersch, Friedrich
Τίτλος:
Über die neuegriechische poesie
Ὑπότιτλος:
besorders über ihr rhythmisches und dichterisches Verhaltnis zur altgriechischen
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
München/Athen
Ἐκδόσεις:
Verlag Dion Karavias
Σειρά:
Βιβλιοθήκη Ἱστορικῶν Μελετῶν
Ἀρ. Σειρᾶς:
246
Ἔτος Ἔκδοσης:
1828
Ἀριθμὸς Σελίδων:
36 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὴ Φιλολογία [: Modern Greek Philology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΓΕΝ 358