Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
2004
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ἀργυρόπουλος, Περικλῆς Ι.
Συγγραφέας: Λαζαρᾶς, Παναγιώτης
Συγγραφέας: Πλατῆς, Κωνσταντῖνος Π.
Συγγραφέας: Δεληγιάννης, Πέτρος Α.
Συγγραφέας: Πυλαρινός, Φραγκίσκος Ι.
Ἐπιμελητής: Φασουλάκης, Στέργιος
Πρόλογος – Εἰσαγωγὴ: Φασουλάκης, Στέργιος
Βιβλιογραφία: Κοραῆς, Ἀδαμάντιος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Νεοελληνικὴ Φιλολογία [: Modern Greek Philology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999