Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
18849
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Τζίτζης, Σταμάτιος
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Sade, Donatien Alphonse François Marquis De
Τίτλος:
L' art du legislateur: L' inspiration Platonicienne chez Sade. Utopie et realite
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μέρος Συλλογῆς - Τόμου - Λῆμμα Ἐγκυκλοπαίδειας-Λεξικοῦ
Μέρος Τόμου:
Περὶ δικαιοσύνης
Ἀθήνα

1989
Ἔτος Ἔκδοσης:
1989
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 424-436
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Φιλοσοφία τοῦ Δικαίου [: Philosophy of Law]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΤΖΙΤ 01-4845