Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
1808
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Ψημμένος, Νίκος Κ.
Βιβλιογραφία: Μοισιόδαξ, Ἰώσηπος
Βιβλιογραφία: Ὀλυμπιώτης, Μεθόδιος
Τίτλος:
Μεθόδιος Ὀλυμπιώτης ὁ “ἐξ Ἀγυιᾶς”. Ἕνας “συνδρομητὴς” τοῦ Ἰωσήπου Μοισιόδακα
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Εἰσήγηση σὲ Συνέδριο
Ἔτος Ἔκδοσης:
1994
Συνέδριο:
Πρακτικὰ Β' Συνεδρίου Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν
Στοιχεῖα Συνεδρίου:
Συνέδριο Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν
Τόπος Διεξαγωγῆς:
Λάρισα
Ἔτος Ἔκδοσης:
1994
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 155-170
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία [: Ecclesiastical Literature]
Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Παιδείας [: History of Modern Greek Education]
Νεοελληνικὴ Φιλοσοφία [: Modern Greek Philosophy]
Ἑλληνισμὸς καὶ Βαλκάνια [: Hellenism and the Balkans]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΜΟΙΣ 02-492