Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
17828
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Πρωτόπαπα-Μαρνέλη, Μαρία
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Brunner, Férnand
Βιβλιογραφία: Gabirol, Ibn
Τίτλος:
Brunner Férnard, “Métaphysique d' Ibn Gabirol et la tradition platonicienne”, Préface d' Alain de Libera, Aldershot (G. B), Valiorum Collected Studies Series, 1997, XVI+362 p.
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο σὲ Ἐπετηρίδα
Ἐπετηρίδα:
Φιλοσοφία
Τόμος:
22
Τόπος:
Ἀθήνα
Ἔτος:
1999
Ἔτος Ἔκδοσης:
1999
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σ. 228
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Μεταφυσικὴ [: Metaphysics]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΠΡΩΤΟΠ 01-12615