Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
12719
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Κοτζάμπαση, Σοφία
Βιβλιογραφία: Ἀριστοτέλης
Βιβλιογραφία: Ἰταλός, Ἰωάννης
Βιβλιογραφία: Ματζεντίνος, Λέων
Τίτλος:
Byzantinische Kommentatoren der Aristotelischen “Topic”
Ὑπότιτλος:
Johannes Italos - Leon Magentinos
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Διδακτορικὲς Διατριβὲς
Τόπος Ἔκδοσης:
χ. τ.
Ἔτος Ἔκδοσης:
χ. χ.
Ἀριθμὸς Σελίδων:
149 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βυζαντινὴ Φιλοσοφία [: Byzantine Philosophy]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΟΤΖΑΜ 01-7496