Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
12670
Γλῶσσα:
Γαλλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Κόντος, Παῦλος
Βιβλιογραφία: Heidegger, Martin
Τίτλος:
D' une phénoménologie de la perception chez Heidegger
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Μονογραφία
Τόπος Ἔκδοσης:
Dordrecht - Boston - London
Ἐκδόσεις:
Kluwer Academic Publishers
Σειρά:
Phaenomenologica
Ἀρ. Σειρᾶς:
137
Ἔτος Ἔκδοσης:
1996
Ἀριθμὸς Σελίδων:
201 σ.
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γερμανικὴ Φιλοσοφία [: German Philosophy]
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Φαινομενολογία [: Phenomenology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899
20ος αἰώνας 1900 - 1949
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΚΟΝΤΟΣ 02-15520
ISBN:
0-7923-3776-Χ