Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
12413
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ.
Συγγραφέας: Τζιόβας, Δημήτριος
Συγγραφέας: Βαρουξάκης, Γεώργιος
Συγγραφέας: Goldstein, Erik
Συγγραφέας: Carabott, Philip
Συγγραφέας: Mazower, Mark
Συγγραφέας: Pettifer, James
Συγγραφέας: Οἰκονομίδης, Σπύρος
Βιβλιογραφία: Θεοτοκᾶς, Γιῶργος
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Πολιτικὴ - Κοινωνικὴ Φιλοσοφία [: Political – Social Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
20ος αἰώνας 1950 - 1999