Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
12
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Ἐπιμελητής: Krumbacher, Karl
Τίτλος:
Byzantinische Zeitschrift
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Περιοδικὸ
Τόπος Ἔκδοσης:
Leipzig
Ἐκδόσεις:
Druck und Verlag von B. G. Teubner
Ἔτος Ἔκδοσης:
1892 -
Περίληψη-Σχόλια:
Vols. 1-39 published in Leipzig by Teubner
Vols. 40-41 reprinted by Johnson Reprint Corporation, N.Y., 1968
Generalregister zv Band 1-12 (1892-1903) ausgearbeitet von Paul Marc. Leipzig, B. G. Teubner, 1909
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
19ος αἰώνας 1850 - 1899
ISSN:
0007-7704