Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
11858
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος
Βιβλιογραφία: Πλάτων
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Βιβλιογραφία: Καλογερόπουλος, Νικόλαος Α.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γερμανικὴ Φιλοσοφία [: German Philosophy]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Φυσικὴ Φιλοσοφία [: Natural Philosophy]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
20ος αἰώνας 1950 - 1999