Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
11521
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Καλοκαιρινοῦ, Ἑλένη
Βιβλιογραφία: Ζοῦμπος, Ἀναστάσιος Ν.
Βιβλιογραφία: Πύρρων
Τίτλος:
Zoumbos A. N. , “Ἠλειακὰ Φιλοσοφήματα. Α΄ Πύρρωνος τοῦ Ἠλείου: Γνωσιολογικά”. Β΄ “Ἄγραπτα Νόμιμα” παρ' Ἱππίᾳ τῷ Ἠλείῳ (Elis' Philosophical Doctrines. A. Pyrrho's of Elis Theory of Knowledge. B. “Unwritten Law” according to Hippias of Elis“)
Ὑπότιτλος:
“Πελοποννησιακά”, vol. 5, Athens 1961, pp. 190-199
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Σκέψις - Skepsis
Τόμος:
11
Ἔτος:
1991
Ἔτος Ἔκδοσης:
1991
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ.153-155
Βιβλιοκρισία:
NAI
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Γνωσιοθεωρία [: Theory of Knowledge]
Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία [: Ancient Greek Philosophy]
Φιλοσοφία τῆς Ἐπιστήμης - Ἐπιστημολογία [: Philosophy of Science – Epistemology]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΖΟΥ 01-10687