Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
105
Γλῶσσα:
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Κωνσταντακοπούλου, Ἀγγελική
Βιβλιογραφία: Μάξιμος, ὁ Γραικός
Βιβλιογραφία: Obolensky, Dimitri
Βιβλιογραφία: Πούγιουρου, Πόπη
Βιβλιογραφία: Νικολάου-Κονναρῆς, Ἄγγελος
Βιβλιογραφία: Ἀγαπητός, Παναγιώτης Α.
Τίτλος:
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Βυζαντινὴ Φιλοσοφία [: Byzantine Philosophy]
Ἐκκλησιαστικὴ Γραμματεία [: Ecclesiastical Literature]
Ρωσικὴ Φιλοσοφία [: Russian Philosophy]
Ἑλληνισμὸς καὶ Βαλκάνια [: Hellenism and the Balkans]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
15ος αἰώνας 1453 - 1499
16ος αἰώνας 1500 - 1549
21ος αἰώνας