Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
10469
Γλῶσσα:
Ἀγγλικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Γιαννάκης, Ἠλίας
Βιβλιογραφία: Φιλόπονος, Ἰωάννης
Τίτλος:
Yahyā ibn 'Adī against John Philoponus on place and void
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften
Τόμος:
12
Ἔτος:
1998
Ἔτος Ἔκδοσης:
1998
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 245-302
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Κριτικὴ στὸν Ἀριστοτελισμὸ [: Criticism to Aristotelianism]
Ἀνατολικὲς Φιλοσοφίες [: Oriental Philosophies]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
1
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΓΙΑΝΝ Η 01-19007