Στοιχεία Τεκμηρίου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
10249
Γλῶσσα:
Γερμανικὴ
Φυσικὰ Πρόσωπα:
Συγγραφέας: Γεωργοπούλου-Νικολακάκου, Νικολίτσα Δ.
Βιβλιογραφία: Kant, Immanuel
Τίτλος:
Kants Morallehre in der “Grundlegung zur Metaphysik der Sitten”
Χαρακτηρισμὸς Τεκμηρίου:
Ἄρθρο Περιοδικοῦ
Περιοδικό:
Θεολογία
Τόμος:
43
Ἔτος:
1972
Ἔτος Ἔκδοσης:
1972
Ἀριθμὸς Σελίδων:
σσ. 159-169
Σημειώσεις:
Ἀνάτυπο
Φιλοσοφικὴ Θεματική:
Kant, Immanuel - Καντιανισμὸς [: Kant, Immanuel - Kantianism]
Ἠθικὴ [: Ethics]
Χρονολογικὴ Κατάταξη:
18ος αἰώνας 1700 - 1749
18ος αἰώνας 1750 - 1799
19ος αἰώνας 1800 - 1849
20ος αἰώνας 1950 - 1999
Ταξιθετικὸ Σύμβολο:
ΓΕΩΡΓΟΠ 02-5983