ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kushner, Thomasine, «Poems and novels as similar auditory structures » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 23-24 (1984-1985), σσ. 59-70

2. Kushner, Thomasine, «The apprehender and the problem of aesthetic response » , Διοτίμα - Diotima, 10 (1982), σσ. 172-178

3. Kushner, Thomasine, «Representation in painting as the expressive configuration of gesture » , Χρονικὰ Αἰσθητικῆς - Annales d' esthétique, 16-17 (1978-1979), σσ. 39-46