ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Greniewski, Henryk, « Κυβερνητικὴ καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες. Σεμινάριο», στό: Β' Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης - Μαρξισμὸς καὶ ἐπιστήμη, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1974, σσ. 655-678

2. Greniewski, Henryk, « Ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ μηχανὴ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς κυβερνητικῆς», στό: Β' Ἑβδομάδα σύγχρονης σκέψης - Μαρξισμὸς καὶ ἐπιστήμη, Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1974, σσ. 627-653