ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gouinlock, James, « Justice, virtue and collective deliberation: the heritage of Aristotle and Dewey», στό: Περὶ δικαιοσύνης, Ἀθήνα, 1989, σσ. 195-201

2. Gouinlock, James, «Dykhuizen George, “The Life and Mind of John Dewey”. Introduction by Harold Taylor. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. London and Amsterdam, Feffer & Simons, Inc., 1973, 429 p. » , Διοτίμα - Diotima, 2 (1974), σ. 241