ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Picon, Antoine, «Technological traditions and national identities. A comparison between France and Great Britain during the XIXth century», στό: Conference Proceedings, Science, Technology and the 19th century State, Σῦρος, 2000, σσ. 13-21

2. Βλαχάκης, Γεώργιος Ν., Καρᾶς, Γιάννης, Νικολαΐδης, Εὐθύμιος, Τερδήμου, Μαρία, Χατζῆς, Κωνσταντῖνος, Ἀσημακόπουλος, Μιχάλης, Picon, Antoine, Belhoste, Bruno, Βάρδα, Χριστίνα, Bennett, Jim, Malaquias, Isabel, Καρκάνης, Ἠλίας, Τανγκαλάκης, Δημήτρης, Conference Proceedings , Science, Technology and the 19th century State, 9-10 Ἰουλίου 1999, Ἀθήνα, Κέντρο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν - Ε.Ι.Ε., 2000, 149 σ.

3. Picon, Antoine, «L' Orient saint-simonien: un imaginaire géopolitique, anthropologique et technique», στό: Actes de Colloque, Enquêtes en Méditerranée. Les expéditions françaises d' Égypte, de Morée et d' Algérie, Athènes-Nauplie, 1999, σσ. 227-238