ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kristeva, Julia, «Ἂς κάνουμε τὴν εἰρήνη ποὺ δὲν ὑπάρχει», Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς. Νέες ἐποχές, 19/1/2003, σ. Α46

2. Kristeva, Julia, «Συνέντευξη μὲ τὴν Julia Kristeva » , Λόγου Χάριν, 1 (1990), σσ. 155-167

3. Kristeva, Julia, «Τὸ ἐννοούμενο καὶ τὸ ἀληθοφανές » , Δευκαλίων, 25-26 (1979), σσ. 132-136