ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Τερέζης, Χρῆστος, Anton, John P., Τάσιος, Θεοδόσιος Π., Καραμπατζάκη-Περδίκη, Ἑλένη, Γεωργόπουλος, Νένος Α., Robinson, Thomas M., Reedy, Jeremiah, Τσέντος, Ἰωάννης Κ., Μιράσγεζη, Ἀθηνᾶ Δ., Ausland, Hayden W., Goodyear, Dwight, Talisse, Robert B., Hahn, Susan, Luz, Menahem, Πολυχρονοπούλου, Καλομοίρα, Μανωλοπούλου, Χρυσή, Yan, K. T., Waugh, Joanne, Purtill, Richard, Tarrant, Harold, Scolnicov, Samuel, Cherbakova - Castle, Lilia, Poulakos, John, Pietarinen, Juhani, Sutton, Tiffany, Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy , Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), 20-26/08/1999, Athens, Ionia, 2000, 256 σ.

2. Goodyear, Dwight, Talisse, Robert B., «Socrates' art: Pedagogy in the “Meno”», στό: Proceedings of the Eleventh International Conference on Greek Philosophy, Ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ καλὲς τέχνες - Greek philosophy and the fine arts (Vol. I)), Λέσβος, 2000, σσ. 41-46