ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Gould, C. C., «Πολιτισμικὸ δίκαιο καὶ τὰ ὅρια τῆς διαφορᾶς: Ἀπόψεις πάνω στὴν ἐθνότητα καὶ τὴν ἐθνικότητα » , Οὐτοπία, 21 (1996), σσ. 131-143

2. Gould, C. C., «Πολιτισμικὸ δίκαιο καὶ τὰ ὅρια τῆς διαφορᾶς: ἀπόψεις πάνω στὴν ἐθνότητα καὶ τὴν ἐθνικότητα » , Οὐτοπία, 21 (1996), σσ. 131-143