ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Piaget, Jean, « Τὸ δύο κύρια προβλήματα τῆς ἐπιστημολογίας τῶν ἐπιστημῶν τοῦ ἀνθρώπου», στό: Ἐπιστημολογία, Ἀθήνα, Νῆσος, 1993, σσ. 371-405

2. Piaget, Jean, Σοφία καὶ ψευδαισθήσεις τῆς Φιλοσοφίας, Ἀθήνα, Γνώση, 1987, 277 σ.

3. Piaget, Jean, «Ψυχολογία » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 8, 80 (1959), σσ. 235-237

4. Piaget, Jean, «Ψυχολογία τοῦ παιδιοῦ καὶ καλλιτεχνικὴ ἐκπαίδευση » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι ΣΤ΄-Ι΄], 8, 80 (1959), σσ. 233-235

5. Piaget, Jean, Ἡ ψυχολογία τῆς νοημοσύνης, Ἀθῆναι, Ἀθηνᾶ, 1958, 172 σ.

6. Piaget, Jean, «Ψυχολογικὲς παρατηρήσεις γιὰ τὴ στοιχειώδη διδασκαλία τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν » , Παιδεία καὶ Ζωή [Τόμοι Α΄-Ε΄], 2, 15-16 (1953), σσ. 103-111