ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

1. Kolakowski, Leszek, «Ὁ Karl Marx καὶ ὁ κλασικὸς ὁρισμὸς τῆς ἀλήθειας » , Θεωρία καὶ Κοινωνία, 6 (1992), σσ. 281-308

2. Kolakowski, Leszek, «Τρία θεμελιακὰ θέματα τοῦ Μαρξισμοῦ » , Εὐρωπαϊκὴ Ἤπειρος, 2 (1976), σσ. 45-58

3. Kolakowski, Leszek, «Ἀπ' τὰ μέσα στὸ σκοπό», Τὸ Βῆμα, 12/12/1971, χ. σ.

4. Kolakowski, Leszek, «Τὸ κλειδὶ τῶν οὐρανῶν ἢ ἠθοπλαστικὲς ἱστορίες πρὸς γνώση καὶ συμμόρφωση » , Ἐποχές [τεύχη 36-48], 41 (1966), σσ. 212-216